Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 23-02-2024 godz. 08:00 do 01-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Składanie przez rodziców deklaracji kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Data:
od: 04-03-2024 godz. 08:00 do 29-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 03-04-2024 do 11-04-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Data:
do 12-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 15-04-2024 godz. 08:00 do 19-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci elektronicznej na platformie lub pisemnej deklaracji w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

Data:
do 23-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Data:


Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 06-05-2024 godz. 08:00 do 10-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 13-05-2024 do 17-05-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Data:
do 20-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Data:
od: 21-05-2024 do 27-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci elektronicznej na platformie lub pisemnej deklaracji w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

Data:
do 29-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.